evalingerie

Shop

Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία με επωνυμία «Κουτινούδη Ευφροσύνη & ΣΙΑ ΕΕ» η οποία εδρεύει στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμ. 179, Τούμπα, Θεσσαλονίκη ,κύρια και δικαιούχος του παρόντος δικτυακού τόπου www.evalingerie.gr , ενδιαφέρεται για ζητήματα απορρήτου και έχει ως προτεραιότητα της την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό τον λόγο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, ώστε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της συγκεκριμένης ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να υπόκεινται σε αναθεώρηση και ενημέρωση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας όλων των ενδεχόμενων τροποποιήσεων.

Με την χρήση του δικτυακού τόπου www.evalingerie.gr και την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων προς εμάς συμφωνείται ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που δύναται να σας ταυτοποιήσει άμεσα(π.χ. το ονοματεπώνυμο σας) ή έμμεσα(π.χ. ο αριθμός τηλεφώνου σας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ονόματα χρήστη, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες.

Το άτομο(φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

2.Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων;

Επεξεργασία δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

3.Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Η ιστοσελίδα www.evalingerie.gr έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είστε σε θέση να την επισκέπτεσθε χωρίς να παρέχετε υποχρεωτικά τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον δεν το επιθυμείτε. Η εταιρεία μας «Κουτινούδη Ευφροσύνη & ΣΙΑ ΕΕ», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ως άνω δικτυακού τόπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν και μόνο για τους στο παρόν αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Το www.evalingerie.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

1. Στοιχεία που ο επισκέπτης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως χρήστης.
2. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του.
3. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς.
4. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Ταχυδρομικός κώδικας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Στοιχεία αποστολής-παράδοσης παραγγελίας
Στοιχεία τιμολόγησης